Αρχική • Εταιρεία • Επικοινωνία • Links • Site Map

 

   

Διατροφή & Δίαιτα

Παχυσαρκία

Πρόγραμμα

Στάδια του Προγράμματος

Δείκτες Τροφίμων

Δείκτης Μάζας Σώματος

Προϊόντα

 

 

 

Δείκτης Μάζας Σώματος (B.M.I.)

 

Στις μέρες μας, εκτιμούμε το βάρος του σώματος, χρησιμοποιώντας τον Δείκτη Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.) (Body Mass Index -B.M.I.).    Ο Δ.Μ.Σ.  μας δείχνει αν κάποιος έχει βάρος χαμηλότερο του φυσιολογικού, ή είναι φυσιολογικός ή υπέρβαρος. 

Μπορείτε και εσείς να υπολογίσετε τον δικό σας Δείκτη Μάζας Σώματος.

 

Βαθμός Παχυσαρκίας ΒΜΙ
Ελλιποβαρής < 18.5
Φυσιολογικός 18.5 - 24.9
Υπέρβαρος 25 - 29.9
1ος Βαθμός Παχυσαρκίας  30 - 34.9
2ος Βαθμός Παχυσαρκίας  35 - 39.9
3ος Βαθμός Παχυσαρκίας > 40

 

Δείκτης Μάζας Σώματος

Το βάρος σας kg:


Το ύψος σας  cm:


Ηλικία :


Υπολογισμός ΔΜΣ: